Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

Ucio94
9018 88fe

June 07 2015

Ucio94
http://31.media.tumblr.com/58e0afbe1e8bebbe1953fd34fdf49cbf/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo1_500.gif
http://33.media.tumblr.com/24bfa1d071322984dce663a5878bca97/tumblr_mzwx9sVLPQ1rkprjzo2_500.gif
Ucio94
7079 934c
Reposted frompuella13 puella13 viaXavax Xavax
Ucio94
Reposted fromgruetze gruetze vianoisetales noisetales
8906 cd82
Reposted fromlafuene lafuene viajestemzero jestemzero

June 06 2015

Ucio94
Ucio94
2833 e508 500
Reposted fromSimplyBliss SimplyBliss viahologramus hologramus
1501 a130 500
Reposted fromfuckyeahgirls fuckyeahgirls viairmelin irmelin
Ucio94
6736 f406 500
Reposted frompogromcazelkow pogromcazelkow viairmelin irmelin

June 05 2015

Ucio94
Kochaj, kogo kochasz,dopóki go masz. Tylko tyle możesz zrobić. Pozwól mu odejść, kiedy trzeba.
— Ann Brashares – Nigdy i na zawsze
Ucio94
Kiedy kończy się miłość, można spodziewać się wszystkiego poza odpowiedzią na pytanie "dlaczego?".
— Federico Moccia – Tylko Ciebie chcę
Ucio94
Umarłem przez ciebie,
Chociaż właśnie dla ciebie tak pragnąłem żyć.
— Jan Brzechwa
Ucio94
Ucio94
Reposted fromillidan illidan viaShikutokika Shikutokika

June 04 2015

Ucio94
5122 789a
Reposted fromkredkowa kredkowa viaShikutokika Shikutokika

May 30 2015

Ucio94
9318 e91e
Reposted fromrof rof viahemsbeach hemsbeach
Ucio94
6238 57c9
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viawujcioBat wujcioBat
Ucio94
Pamiętaj, nie ma co się spinać. Jak nie idzie to kopnij, zostaw, odpuść. Na końcu i tak liczy się kim jesteś, a nie kim chciałabyś być.
— Pan Jacek
Ucio94
Jeśli ktoś nie reaguje na twoje uczucie, odpuszczaj. Nie proś, nie pytaj, nie walcz. Tak często nie widzimy, że nie powinniśmy iść dalej.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl